CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

otwórz artykuł w formie PDF-a

01 października 2022

Analiza spadku nośności żelbetowego stropu budynku
płuczki węgla kamiennego w wyniku degradacji korozyjnej
betonu i prętów zbrojeniowych

Mariusz Jaśniok, Tomasz Jaśniok

Ocena stanu technicznego konstrukcji żelbetowych poddanych oddziaływaniu agresywnego środowiska korozyjnego nie powinna pomijać w analizach obliczeniowych wpływów degradacji korozyjnej. W tym celu na podstawie badań konstrukcji niezbędne jest określenie zarówno charakterystyk wytrzymałościowych betonu i stali, jak również parametrów opisujących degradację tych materiałów. Niestety, wnioskowanie odnośnie do nośności analizowanych elementów konstrukcji utrudnia często silne zróżnicowanie wyników, co pokazano w przypadku badanego stropu. Wówczas najkorzystniej jest przeanalizować różne możliwe poziomy destrukcji betonu i stali oraz ich wpływ na zmianę nośności elementów konstrukcji. W analizowanym stropie przyjmowano niższe parametry destrukcji materiałów w górnej części belek, natomiast wyższe w dolnej. Przy takich założeniach podjęto decyzję o sposobie naprawy stropu.

 

Inżynieria i Budownictwo, nr 9-10, 2022

 

otwórz artykuł  w formie PDF-a