CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

PATENTY i zgłoszenia patentowe
właścicieli spółki CorrTEST

20 lipca 2012
Sposób badania szybkości korozji zbrojenia zwłaszcza w konstrukcjach żelbetowych polega na tym, że pobrane z konstrukcji rdzenie umieszcza się w komorze klimatyczno-korozyjnej (8) przeprowadza się pomiary polaryzacyjne stali zbrojeniowej w
09 września 2015
Sposób polega na tym, że dokonuje się nacięcia (2) betonu otuliny zbrojenia i wypełnia się szczelinę izolatorem elektrycznym, oraz co kształtuje się powierzchnię ograniczającą prądy polaryzacji wychodzące z przeciwelektrody (3)
06 czerwca 2016
Sposób wytwarzania czujnika do monitorowania szybkości korozji zbrojenia, zwłaszcza w istniejących konstrukcjach żelbetowych, polega na tym, że z istniejącej konstrukcji żelbetowej wycina się walcowy rdzeń betonowy (3), zawierający fragment przeciętego
20 czerwca 2016
Sposób aplikacji czujników do monitorowania polega na tym, że z istniejącej konstrukcji żelbetowej (1) wycina się walcowy rdzeń betonowy (2), w którym wykonuje się co najmniej dwa otwory (3 i
11 grudnia 2017
Sposób nieniszczącej oceny porównawczej zawartości stalowego zbrojenia rozproszonego w betonie, przy zapewnionym obustronnym dostępie do dwóch równoległych powierzchni badanego elementu fibrobetonowego polega na tym, że powierzchnię (1) silnie zwilża się