CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

PUBLIKACJE naukowo-techniczne
członków zarządu CorrTEST sp. z o.o.

01 października 2022
Ocena stanu technicznego konstrukcji żelbetowych poddanych oddziaływaniu agresywnego środowiska korozyjnego nie powinna pomijać w analizach obliczeniowych wpływów degradacji korozyjnej. W tym celu na podstawie badań konstrukcji niezbędne jest określenie zarówno
15 lipca 2022
W artykule opisano udoskonaloną procedurę realizacji diagnostycznych badań korozyjnych w konstrukcjach żelbetowych. Metodyka polega na wycinaniu z wybranych miejsc konstrukcji walcowych rdzeni betonowych wraz z fragmentami drugorzędnego stalowego zbrojenia. Następnie
15 lipca 2021
Przedstawiono propozycję metodyki badań właściwości barierowych dużych powierzchni nieprzewodzących powłok antykorozyjnych wykonanych na konstrukcjach stalowych. W tym celu zaadaptowano metodę elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej EIS do badań in situ konstrukcji stalowych
01 marca 2020
W artykule przedstawiono analizę przyczyn uszkodzeń płyt i ścian żelbetowych dwóch najniższych, nieużytkowanych kondygnacjach, wielorodzinnego budynku mieszkalnego, nadbudowanego niezgodnie z projektem o kilka kondygnacji. Istniało podejrzenie, że znaczne zwiększenie obciążeń
01 sierpnia 2019
W pracy przedstawiono wyniki polaryzacyjnych badań stałoprądowych wykonywanych na fragmentach prętów zbrojeniowych znajdujących się w wyciętych z konstrukcji żelbetowych rdzeniach. W pierwszym etapie badań zastosowano tradycyjny układ trzech elektrod, w
01 stycznia 2011
Drugi tom kompleksowego podręcznika poświęconego diagnostyce konstrukcji żelbetowych obejmuje problemy badania zagrożenia trwałości budowli z betonu pod wpływem oddziaływania środowiska. Mając na względzie najnowsze przepisy projektowania zawarte w Eurokodzie 2