CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

Oferta badań technicznych spółki CorrTEST

Badania właściwości ochronnych betonu wobec zbrojenia polegają na określeniu stopnia zobojętnienia otuliny betonowej (niska wartość pH betonu) i zawartości chlorków w pobliżu zbrojenia. Wymienione czynniki są głównymi przyczynami korozji zbrojenia
Badania zawartości siarczanów w betonie wykonuje się na podstawie normy PN-EN 196-2:2006. Do rozdrobnionego betonu o masie około 10 g dodaje się wody destylowanej w ilości 90 ml, następnie ustawia
Metoda elektromagnetyczna służy do nieniszczących badań lokalizacji zbrojenia w elementach żelbetowych, a także określania jego średnicy oraz grubości otuliny. Metoda ta polega na analizie zmiany wieloczęstotliwościowego strumienia magnetycznego emitowanego w