Eksperci spółki CorrTEST

Prezes Zarządu CorrTEST sp. z o.o. Prodziekan ds. Kształcenia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Zatrudniony na stanowisku profesora w Politechnice Śląskiej.
Dyrektor techniczny CorrTEST sp. z o.o. Prodziekan ds. Ogólnych i Infrastruktury na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Adiunkt na Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej.

Dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚ

 

Prezes Zarządu CorrTEST sp. z o.o.

Prodziekan ds. Kształcenia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Profesor Politechniki Śląskiej, od 27 lat zajmujący się korozją budowli. Doktorat obronił w 2002 r. z zakresu elektrochemicznych metod regeneracji betonu, natomiast habilitację w 2014 r. z zakresu zaawansowanej diagnostyki korozyjnej żelbetu metodą spektroskopii impedancyjnej. Autor i współautor 120 publikacji naukowo-technicznych, w tym 5 książek oraz współautor 5 patentów i 4 zgłoszeń patentowych dotyczących korozji. Od 2005 r. posiada uprawnienia budowlane, a od 2017 r. tytuł rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z unikatową specjalizacją dotyczącą diagnostyki korozyjnej i ochrony budowli przed korozją. Więcej informacji ...

Dr inż. Tomasz Jaśniok

 

Dyrektor techniczny CorrTEST sp. z o.o.

Prodziekan ds. Ogólnych i Infrastruktury na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Adiunkt na Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej, od 24 lat zajmujący się diagnostyką, oceną i zapobieganiem korozji konstrukcji budowlanych. Doktorat z zakresu diagnostyki korozyjnej konstrukcji żelbetowych obronił w 2004 r. Autor i współautor 87 publikacji naukowo-technicznych, w tym 3 książek oraz współautor 5 patentów i 6 zgłoszeń patentowych dotyczących korozji. Od 2006 r. posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435