CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

06 stycznia 2021

Oferta badań technicznych spółki CorrTEST

Badania zawartości siarczanów w betonie

Badania zawartości siarczanów w betonie wykonuje się na podstawie normy PN-EN 196-2:2006. Do rozdrobnionego betonu o masie około 10 g dodaje się wody destylowanej w ilości 90 ml, następnie ustawia się na palniku i podgrzewa do zagotowania dolewając 15 ml stężonego 30% kwasu solnego. Po krótkim gotowaniu po ustaniu pienienia, zlewkę odstawia się do wystygnięcia. W ten sposób rozpuszcza się spoiwo. Następnie mieszaninę przesącza się przez sączek średni. 

W kolejnym etapie przesącz doprowadza się do wrzenia (fot 1a). Do gotującego się roztworu dodaje się 10 ml chlorku baru i utrzymuje się roztwór w stanie wrzenia przez ok 30 min (fot. 1b). Po ostygnięciu roztwór przesącza się przez sączek ilościowy, a pozostały na sączku osad praży się do stałej masy w temperaturze 950°C. Wyprażony osad jest podstawą do obliczenia masy siarczanów w betonie.

Fot. 1. Badania zawartości siarczanów w betonie: a) rozwór po rozpuszczaniu spoiwa i przesączeniu,
b) roztwór po dodaniu chlorku baru przeznaczony do przesączenia

Bibliografia

[1]  Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Badania korozji zbrojenia i właściwości ochronnych betonu, t.2, PWN, 2011.

[2]  PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

[3]  PN-EN 206-1:2003. Beton. Część 1: Wymagania, właściwości produkcja i zgodność.

opracował: Tomasz Jaśniok