CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

otwórz artykuł w formie PDF-a

15 lipca 2022

Corrosion Diagnostics Performed on Cores Drilled from Concrete Structures, Using the Laboratory Simulation of Temperature and Relative Humidity Impact

Mariusz Jaśniok, Tomasz Jaśniok

W artykule opisano udoskonaloną procedurę realizacji diagnostycznych badań korozyjnych w konstrukcjach żelbetowych. Metodyka polega na wycinaniu z wybranych miejsc konstrukcji walcowych rdzeni betonowych wraz z fragmentami drugorzędnego stalowego zbrojenia. Następnie w warunkach laboratoryjnych na walcowych rdzeniach buduje się układ trójelektrodowy, w którym elektrodą badaną jest fragment stalowego pręta zbrojeniowego wyciętego wraz z betonem. Nowością jest zastosowanie przeciwelektrody w postaci opatentowanej przewodzącej powłoki nanoszonej technikami malarskimi na pobocznicy rdzenia oraz grafitowej elektrody referencyjnej osadzanej w wykonanym w rdzeniu otworze blisko zbrojenia. Zgodnie z procedurą, po ustaleniu ekstremalnych kombinacji temperatury i wilgotności otoczenia badanego obiektu, wynikających z analizy historycznych danych pogodowych, w komorze klimatycznej przeprowadza się symulacje umożliwiające wystąpienie minimalnej i maksymalnej szybkości korozji zbrojenia w betonie. Opracowaną metodykę zweryfikowano w badaniach diagnostycznych na dwóch wielkogabarytowych konstrukcjach żelbetowych zbiorników na wodę pitną oraz na silosach na cement.

 

Applied Sciences, issue 7134, vol. 12, 2022, pp. 1–25

otwórz artykuł  w formie PDF-a