CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

otwórz artykuł w formie PDF-a

15 lipca 2021

Diagnostics of Large Non-Conductive Anti-Corrosion Coatings on Steel Structures by Means of Electrochemical Impedance Spectroscopy

Tomasz Jaśniok, Mariusz Jaśniok, Artur Skórkowski

Przedstawiono propozycję metodyki badań właściwości barierowych dużych powierzchni nieprzewodzących powłok antykorozyjnych wykonanych na konstrukcjach stalowych. W tym celu zaadaptowano metodę elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej EIS do badań in situ konstrukcji stalowych poprzez zastosowanie prototypowej elastycznej sondy pomiarowej oraz żelowego elektrolitu wypełniającego sondę, umożliwiającego wykonanie pomiarów na dowolnie usytuowanej powierzchni. Metodyka badań polega w pierwszym etapie na wykonaniu w wybranych miejscach pomiarowych zarówno czasochłonnych pomiarów impedancyjnych jak i szybkich elektromagnetycznych pomiarów grubości powłoki. Uzyskane wyniki pozwalają ustalić zależności korelacyjne między logarytmem modułu impedancji powłoki dla częstotliwości pomiarowej 0,1 Hz w pomiarach metodą EIS i uśrednioną grubością powłoki zmierzoną grubościomierzem elektromagnetycznym. W drugim etapie na pozostałej powierzchni powłoki konstrukcji stalowej wykonuje się jedynie szybkie pomiary elektromagnetyczne jej grubości i na podstawie ustalonej zależności korelacyjnej wnioskuje się o właściwościach barierowych tej powłoki.

 

Materials (Basel), issue 3959, vol. 14, 2021, p. 1–22

otwórz artykuł  w formie PDF-a