CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

otwórz artykuł w formie PDF-a

01 stycznia 2011

Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. 
Badania korozji zbrojenia i właściwości ochronnych betonu

Adam Zybura, Mariusz Jaśniok, Tomasz Jaśniok

Drugi tom kompleksowego podręcznika poświęconego diagnostyce konstrukcji żelbetowych obejmuje problemy badania zagrożenia trwałości budowli z betonu pod wpływem oddziaływania środowiska. Mając na względzie najnowsze przepisy projektowania zawarte w Eurokodzie 2 (PN-EN 1992-1-1:2008) przedstawiono kolejno: oddziaływanie środowiska na żelbet, korozję zbrojenia, badania właściwości ochronnych betonu, elektrochemiczne pomiary zagrożenia korozją zbrojenia w konstrukcji oraz elektrochemiczne badania laboratoryjne próbek pobranych z konstrukcji. Podano również przykłady przeprowadzonych badań zawierające opis metody pomiaru, sposobu analizy i interpretacji wyników. Szczegółowo omówiono urządzenia badawcze dostępne w kraju i na świecie. Książkę zilustrowano rysunkami, schematami badań i fotografiami urządzeń. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów budownictwa, inżynierii lądowej i architektury oraz inżynierów praktyków i rzeczoznawców budowlanych.

 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

otwórz artykuł  w formie PDF-a