CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

16 kwietnia 2023

Eksperci spółki CorrTEST

Dr inż. Tomasz Jaśniok

Dyrektor techniczny CorrTEST sp. z o.o. Prodziekan ds. Ogólnych i Infrastruktury na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Adiunkt na Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej. 

Od 24 lat zajmuje się diagnostyką, oceną i zapobieganiem korozji konstrukcji budowlanych. Doktorat z zakresu diagnostyki korozyjnej konstrukcji żelbetowych obronił w 2004 r. Autor i współautor 87 publikacji naukowo-technicznych, w tym 3 książek oraz współautor 5 patentów i 6 zgłoszeń patentowych dotyczących korozji. Od 2006 r. posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.