CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

06 lipca 2019

Ekspertyzy zrealizowane przez spółkę CorrTEST

Ekspertyza budowlana dotycząca oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa ponad 100-letniej żelbetowej wieży ciśnień

Przedmiotem ekspertyzy była wzniesiona w 1917 r. w Polsce blisko 40-metrowa wieża ciśnień. Główną konstrukcję nośną stanowił szkieletowy ustrój żelbetowy wzmocniony płytą stropową nad parterem oraz murowanymi ścianami usztywniającymi. Na szczycie wieży znajdował się walcowy zbiornik żelbetowy średnicy 17 m i wysokości 8,5 m, przekryty płytą żelbetową.

 

W ostatnich kilku latach poprzedzających ekspertyzę obserwowano odpadanie z konstrukcji małych fragmentów betonu, ale kiedy poważnie uszkodzony został zaparkowany w pobliżu wieży pojazd, inspektor nadzoru budowlanego zlecił pilne wykonanie ekspertyzy. Eksperci spółki CorrTEST zaproponowali wykonanie kompleksowych badań wytrzymałościowych oraz trwałościowych konstrukcji wieży. W ramach badań wytrzymałościowych wykonano badania sklerometryczne betonu oraz badania wyciętych z konstrukcji kilkudziesięciu walcowych rdzeni betonowych na ściskanie. Zewnętrzne fragmenty rdzeni po odcięciu posłużyły do przeprowadzenia w warunkach laboratoryjnych oceny właściwości ochronnych otuliny betonowej wobec zbrojenia. Po odwzorowaniu cieczy porowej betonu oznaczono jej pH, zawartość chlorków i siarczanów. Na obiekcie wykonano również nieinwazyjne badania magnetyczne rozmieszczenia zbrojenia. Następnie zbudowany został przestrzenny model powłokowo-prętowy wieży w aplikacji Axis VM. Analizując bezpieczeństwo dalszego użytkowania konstrukcji do modelu wprowadzono wyniki badań materiałowych. Wnioski z ekspertyzy wskazywały na bardzo zły stan techniczny wieży, ale ostateczną decyzję o jej losach miał podjąć konserwator zabytków. 

Zleceniodawca: Zakłady Azotowe (...) S.A., poprzez JS Construct

opracował: Mariusz Jaśniok