CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

05 maja 2020

Ekspertyzy zrealizowane przez spółkę CorrTEST

Ekspertyza budowlana dotycząca ustalenia przyczyn spękań i zarysowań niecki otwartego basenu kąpielowego w trakcie realizacji

Przedmiotem ekspertyzy była konstrukcja nośna żelbetowej niecki otwartego basenu kąpielowego w trakcie realizacji, zlokalizowanego na południu Polski. Basen został zaprojektowany w technologii „białej wanny”, jako adaptacja dwóch istniejących niecek basenowych, wraz z pogłębieniem części basenu pływackiego przy wieży do skoków. Projekt adaptacji w dużej części zakładał pozostawienie starych ścian basenu, do których dobudowano scalone z nimi betonem uzupełniającym ściany nowych niecek żelbetowych. Nowy basen został wykonany w formie dwóch niezależnych niecek żelbetowych rozdzielonych w kierunku długości pomieszczeniami technicznymi.

 

W związku ujawnionymi w trakcie realizacji prac budowlanych nieprawidłowościami zlecona została ekspertyza, której celem były wyjaśnienie przyczyn spękań i zarysowań betonu niecki.

W ramach ekspertyzy przeprowadzono badania techniczne wytrzymałości betonu na wyciętych z konstrukcji rdzeniach (uzupełnione o badania sklerometryczne), a także magnetyczną identyfikację układu zbrojenia. Wyniki badań materiałowych wprowadzono do przestrzennego modelu powłokowego basenu, przeprowadzając obliczenia statyczno-wytrzymałościowe. W konkluzjach ekspertyzy wskazano przede wszystkim na niedocenienie na etapie projektowania wpływu naprężeń skurczowych betonu. W zaleceniach naprawczych wskazano metodę iniekcji ciśnieniowej do zamknięcia rys i spękań oraz wykonanie hydroizolacji niecki w formie natrysku z polimocznika.

Zleceniodawca: Baseny (...) sp. z o.o., poprzez PZITB O/Katowice

opracował: Mariusz Jaśniok