CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

29 maja 2020

Ekspertyzy zrealizowane przez spółkę CorrTEST

Ekspertyza budowlana stanu technicznego stropu żelbetowego w budynku płuczki kopalni węgla kamiennego

Ekspertyza dotyczyła stropu na poziomie 6.0 m w budynku płuczki w jednej z kopalń węgla kamiennego na południu Polski. Strop miał wymiary gabarytowe 36 x 24 m. Pod stropem znajdowały się czynne torowiska kolejowe. Powyżej przedmiotowego stropu konstrukcja żelbetowo-stalowa budynku miała ponad 43 m wysokości.

 

Strop po kilkudziesięciu latach eksploatacji został poddany remontowi polegającemu na wymianie silnie skorodowanych płyt monolitycznych między belkowymi żebrami na gęstożebrowy strop Rectobeton. Jednak w dość krótkim czasie, po około roku od remontu, na wyprawie mineralnej styropianu izolującego termicznie strop od zewnątrz zaczęły ujawniać się liczne zacieki wodne. W celu wyjaśnienia przyczyn uszkodzeń zlecono dwie ekspertyzy, które jednak nie wyjaśniły genezy problemu. 

 

Aby rozstrzygnąć problem, trzecią ekspertyzę zlecono spółce CorrTEST, jako wcześniej sprawdzonej w innym trudnym temacie eksperckim. Pracownicy spółki CorrTEST podeszli do problemu kompleksowo pobierając z konstrukcji stropu kilkanaście rdzeni walcowych. Na rdzeniach zostały wykonane badania wytrzymałości betonu na ściskanie, a także badania chemiczne. W warunkach laboratoryjnych oceniono stopień karbonatyzacji betonu, zawartość chlorków i siarczanów. Oceniono również stopień zaawansowania korozji zbrojenia. Na obiekcie wykonano także badania sklerometryczne, które w połączeniu z badaniami betonu w maszynie wytrzymałościowej umożliwiły statystyczną ocenę betonu w całym stropie. Wszystkie informacje z badań materiałowych, uzupełnione o inwentaryzację uszkodzeń, wprowadzono do zbudowanego przestrzennego modelu obliczeniowego konstrukcji. Łączna analiza wyników obliczeń statyczno-wytrzymałościowych i badań materiałowych umożliwiła rozstrzygnięcie kwestii poprawności doboru technologii remontu stropu oraz ocenę jakości jego wykonania. W konkluzjach ekspertyzy wskazano również optymalną technologię naprawy lub wymiany stropu.

Zleceniodawca: JZR sp. z o.o.

opracował: Mariusz Jaśniok