CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

27 marca 2019

Ekspertyzy zrealizowane przez spółkę CorrTEST

Ekspertyza budowlana stopnia degradacji korozyjnej baterii czterech zbiorników żelbetowych na miał węglowy

Przedmiotem ekspertyzy była bateria czterech połączonych monolitycznie silosów na miał węglowy. Silosy znajdowały się na poziomie 16 m w budynku kompleksowym na terenie jednej z kopalń węgla kamiennego na południu Polski. Konstrukcję wsporczą silosów była oparta na siatce słupów żelbetowych 6x6 m. Ukośne ściany silosów miały wysokość 3 m i grubość 25 cm.

 

Zarządcy obiektu mieli obawy dotyczące stanu technicznego silosów, które kilka lat wcześniej wyremontowano, ale tylko zewnętrznie. Eksperci spółki CorrTEST, specjalizujący się naukowo od 25 lat w zagadnieniach trwałości konstrukcji budowlanych, zdecydowali wejść do środka wszystkich silosów, aby dokładnie od wewnątrz zbadać ich stan korozyjny. Zewnętrznie silosy były w dość dobrym stanie, ale stan wewnętrznej powierzchni ścian był wyjątkowo zły. Na bardzo dużej powierzchni zbrojenie było całkowicie odsłonięte (bez otuliny) oraz bardzo silnie skorodowane. Lokalnie korozja doprowadziła do przerwania ciągłości wielu prętów.

 

Do badań laboratoryjnych pobrane zostały fragmenty stali zbrojeniowej oraz wykonano kilkanaście odwiertów rdzeniowych betonu. W warunkach laboratoryjnych określono granicę plastyczności skorodowanej stali oraz wytrzymałość betonu na ściskanie. Na odciętych fragmentach rdzeni przeprowadzono odwzorowanie cieczy porowej, w której oznaczono wysoką zawartość chlorków oraz obniżone pH. Wyniki badań materiałowych wprowadzono do zbudowanego przestrzennego modelu powłokowego silosów. Analiza wyników obliczeń statyczno-wytrzymałościowych umożliwiła ocenę bezpieczeństwa konstrukcji, wskazując na stan przedawaryjny. W konkluzjach ekspertyzy zalecono wyłączenie silosów z eksploatacji oraz opracowanie projektu wymiany (wyburzenia i odtworzenia) ścian i lejów, a także wzmocnienia słupów silosów.

Zleceniodawca: PKiMSA Carboautomatyka S.A.

opracował: Mariusz Jaśniok