CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

23 lutego 2022

Numer zgłoszenia patentowego: P.440446

Hybrydowy czujnik i sposób pomiaru szybkości korozji zbrojenia, przewodności i temperatury betonu 

Tomasz Jaśniok

Hybrydowy czujnik szybkości korozji zbrojenia, przewodności i temperatury betonu charakteryzuje się tym, że wyposażony jest w dwa identyczne moduły (6) usytuowane naprzeciw siebie, przy czym każdy moduł (6) posiada elektrody badane (1) i elektrody pomocnicze (2), które osadzone są naprzemiennie jedna nad drugą, stałą elektrodę odniesienia (4) zamocowaną z boku kolumny elektrod (1) i (2) oraz czujniki temperatury (5) w zakresem stosowania od -30°C do 100°C usytuowane na poziomie elektrod badanych (1) w odległości nie większej niż 10 mm.

 

Sposób pomiaru szybkości korozji zbrojenia, przewodności i temperatury betonu znamienny tym, że elektrody badane (1) a przy nich czujniki temperatury (5) oraz elektrody pomocnicze (2) umieszcza się naprzemiennie w szablonie (3) z przekładkami, do którego mocuje się elektrodę odniesienia (4), przy czym do wszystkich elektrod i czujników temperatury podłącza się przewody, po czym wszystkie elektrody i czujniki odizolowuje się żywicą (7) formując prostopadłościenny moduł (6), w którym szlifuje i poleruje się jedną jego ścianę (8) do odsłonięcia całych podstaw elektrod badanych (1), elektrod pomocniczych (2) oraz ściany elektrody odniesienia (4), mocuje go do podstawy (9) w odległości 40 mm od drugiego identycznego modułu (6), stabilizuje cały układ do zbrojenia (10) elementu żelbetowego za pomocą stalowych obejm (12), po czym podłącza elektrody: badaną (1), pomocniczą (2) i odniesienia (4) do potencjostatu (13) i wykonanie pomiar polaryzacyjną metodą elektrochemiczną oraz podłącza elektrody pomocnicze (2) do konduktometru (14) i wykonuje pomiar przewodności betonu.

Zgłaszający/Uprawniony: Politechnika Śląska, Gliwice