CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

17 sierpnia 2023

Eksperci spółki CorrTEST

Prof. dr hab. inż. Mariusz Jaśniok

Prezes Zarządu CorrTEST sp. z o.o. Prodziekan ds. Kształcenia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Zatrudniony na stanowisku profesora w Politechnice Śląskiej. 

Rzeczoznawca Budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz diagnostyki konstrukcji i ochrony budowli przed korozją. Posiada Uprawnienia Budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Autor lub współautor ponad 210 ekspertyz, opinii technicznych, przeglądów i projektów budowlanych.

 

Profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport, zatrudniony na stanowisku Profesora w Politechnice Śląskiej. Autor i współautor 120 publikacji naukowo-technicznych, w tym 5 książek. Autor 117 recenzji oraz współautor 6 patentów i 3 zgłoszeń patentowych. Kierownik, wykonawca i współwykonawca 12 projektów badawczych. Członek i sekretarz 4 komisji habilitacyjnych oraz recenzent 1 rozprawy doktorskiej. Promotor 2 przewodów doktorskich, w tym jednego zakończonego publiczną obroną.

 

Prodziekan ds. Kształcenia / Dydaktyki na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej przez dwie czteroletnie kadencje. Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich oraz koordynator kierunku studiów 'Budownictwo' i 'Civil Engineering'. Członek Rady Dyscypliny 'Inżynieria Lądowa i Transport' w Politechnice Śląskiej. Członek 11 komitetów naukowych oraz wiceprzewodniczący i sekretarz 5 komitetów organizacyjnych konferencji naukowo-technicznych (krajowych i międzynarodowych). 

Członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Współautor 3. podręczników wydanych przez PWN przeznaczonych dla studentów i inżynierów budownictwa. Promotor 91 prac dyplomowych (w tym 22 w języku angielskim). Prowadzi zajęcia dydaktyczne z 22 przedmiotów (w tym 6 w języku angielskim) na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Przeprowadził 13 szkoleń dla inżynierów budownictwa oraz wygłosił 7 wykładów zamawianych. Na autorskim kanale YouTube publikuje w języku angielskim tutoriale dydaktyczne dla studentów kierunku Civil Engineering.

 

Sumarycznie otrzymał 15 nagród oraz wyróżnienie Ministra Infrastruktury za rozprawę doktorską. Wśród nagród 7 dotyczyło aktywności naukowej, 5 działalności dydaktycznej, a 3 pracy organizacyjnej. Dominującą grupę w liczbie 10 pozycji stanowią nagrody zespołowe w porównaniu do 5 nagród indywidulanych.