CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

20 czerwca 2016

Numer patentu: Pat.235315 (2020)

Numer zgłoszenia patentowego: P.417640

Sposób aplikacji czujników do monitorowania czynników wywołujących korozję zbrojenia zwłaszcza w istniejących konstrukcjach żelbetowych

Mariusz Jaśniok, Tomasz Jaśniok

Sposób aplikacji czujników do monitorowania polega na tym, że z istniejącej konstrukcji żelbetowej (1) wycina się walcowy rdzeń betonowy (2), w którym wykonuje się co najmniej dwa otwory (3 i 4) prostopadle do jego osi, następnie na spoiwie, korzystnie na bazie cementu, osadza się czujniki (5 i 6) czułe na zmianę pH i stężenie jonów chlorkowych, po czym wykonuje się dodatkowy otwór (9) od strony odłamanej podstawy rdzenia betonowego (2) w kierunku jego osi, w którym na spoiwie, korzystnie na bazie cementu, osadza się elektrodę odniesienia (10), a pobocznicę czołową walcowego rdzenia betonowego (2) zabezpiecza się powierzchniowo izolatorem (12), korzystnie żywicą, do czujników (5 i 6) i elektrody (10) podłącza się przewody (14) i w odstępach czasu korzystnie co 1, 2 lub 4 tygodnie mierzy się różnicę potencjałów pomiędzy czujnikami (5 i 6), a elektrodą odniesienia (10), określając zmiany pH i stężenia chlorków w betonowej otulinie zbrojenia w funkcji czasu.

Zgłaszający/Uprawniony: Politechnika Śląska, Gliwice