CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

10 czerwca 2020

Numer zgłoszenia patentowego: P.434283

Sposób aplikacji sondy pomiarowej do badań powłok ochronnych, zwłaszcza na stalowych elementach konstrukcji budowlanych

Mariusz Jaśniok, Tomasz Jaśniok

Sposób aplikacji sondy pomiarowej do badań powłok ochronnych, zwłaszcza na stalowych elementach konstrukcji budowalnych polega na tym, że do powierzchni stalowych elementów konstrukcyjnych dolnego (1a) i górnego (1b) pokrytych powłoką antykorozyjną (1c) o skokowo zmiennej powierzchni s ≤ 6 mm, stanowiących elektrodę badaną, przykłada się obudowę sondy pomiarowej (3), którą stabilizuje się za pomocą co najmniej dwóch magnesów (2) o sile przyciągania 1 ÷ 100 N, przy czym obudowa sondy wypełniona jest roztworem elektrolitu (5) i ma osadzoną wewnątrz podstawy elektrodę pomocniczą (4), którą po podłączeniu wraz z elektrodą badaną do potencjostatu (6) wykonuje się pomiar w układzie dwuelektrodowym metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS), przy amplitudzie potencjału 1 ÷ 50 m V i zakresie częstotliwości 1 MHz ÷ 1 mHz, a zmierzony moduł impedancji w funkcji częstotliwości ocenia się dla minimalnej częstotliwości pomiarowej z przedziału 1 HZ ÷ 10 mHz, przy czym logarytm modułu impedancji poniżej 6 Ωcm2 wskazuje na niskie, a powyżej 8 Ωcm2 na wysokie właściwości ochronne powłoki.

Zgłaszający/Uprawniony: Politechnika Śląska, Gliwice