CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

20 lipca 2012

Numer patentu: Pat.224072 (2016)

Numer zgłoszenia patentowego: P.400059

Sposób badania szybkości korozji zbrojenia zwłaszcza w konstrukcjach żelbetowych

Adam Zybura, Mariusz Jaśniok, Tomasz Jaśniok

Sposób badania szybkości korozji zbrojenia zwłaszcza w konstrukcjach żelbetowych polega na tym, że pobrane z konstrukcji rdzenie umieszcza się w komorze klimatyczno-korozyjnej (8) przeprowadza się pomiary polaryzacyjne stali zbrojeniowej w rdzeniach, korzystnie metodą pomiaru oporu polaryzacji (LPR) i elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) przy zmiennych warunkach termiczno-wilgotnościowych występujących w badanej konstrukcji, korzystnie w temperaturze T = 0 ÷ 100°C i wilgotności RH = 10 ÷ 99,9%, wyznaczając przedział wartości gęstości prądu korozyjnego zawierający maksymalne i minimalne ikor, odniesiony do pomierzonej powierzchni polaryzacji, na wyjętych ze rdzeni fragmentach zbrojenia.

Zgłaszający/Uprawniony: Politechnika Śląska, Gliwice