CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

25 marca 2022

Numer zgłoszenia patentowego: P.440708

Sposób iteracyjnego wyznaczania powierzchni polaryzacji stalowego zbrojenia w betonie w badaniach impedancyjnych korozji elementów żelbetowych

Mariusz Jaśniok

Sposób iteracyjnego wyznaczania powierzchni polaryzacji stalowego zbrojenia w betonie w badaniach impedancyjnych korozji elementów żelbetowych polega na tym, że na elektrodzie badanej (2) osadzonej w betonie (1) wykonuje się pomiar metodą EIS w zakresie częstotliwości 1 mHz - 1 MHz przy amplitudzie potencjału 10-20 mV, poprzez przyłożenie do górnej powierzchni betonu (1) przeciwelektrody (3) z elektrodą referencyjną (4) za pomocą wilgotnego filcu, następnie wykonuje się analizę widma doświadczalnego za pomocą elektrycznego schematu zastępczego (B), po czym wyznacza metodą Simplex charakterystyki elektrochemiczne schematu zastępczego (B), które wprowadza się do modelu 3D z uwzględnieniem lokalnych i globalnych współczynników betonu i stali obliczonych ...

Zgłaszający/Uprawniony: Politechnika Śląska, Gliwice

Uwaga: zamieszczono niepełny opis oraz wybrane rysunki
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.440708