CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

11 grudnia 2017

Numer zgłoszenia patentowego: P.423810

Sposób nieniszczącej oceny porównawczej zawartości stalowego zbrojenia rozproszonego w betonie metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej

Mariusz Jaśniok

Sposób nieniszczącej oceny porównawczej zawartości stalowego zbrojenia rozproszonego w betonie, przy zapewnionym obustronnym dostępie do dwóch równoległych powierzchni badanego elementu fibrobetonowego polega na tym, że powierzchnię (1) silnie zwilża się wodą i umieszcza na niej w wybranym punkcie pomiarowym I elektrodę pomocniczą (2) i elektrodę referencyjną (3), natomiast na drugiej powierzchni (4) fibrobetonu umieszcza się elektrodę pracującą (5), przy czym tworzące współosiowy układ trójelektrodowy elektroda pracująca (5), elektroda referencyjna (3) i elektroda pomocnicza (2) łączy się z potencjostatem (6), a następnie wykonuje się pomiar impedancji w trybie potencjodynamicznym w zakresie częstotliwości 100 Hz ÷ 100 kHz, zadając sinusoidalny sygnał zaburzający o amplitudzie 10 - 20 mV względem potencjału elektrody pracującej (5), następnie układ trójelektrodowy przesuwa się w inny punkt pomiarowy II badanego elementu fibrobetonowego i powtarza pomiar impedancji przy niezmienionych ustawieniach, a na podstawie analizy porównawczej obu badanych układów trójelektrodowych, jeden z dwóch quasiliniowych rozkładów modułu impedancji nachylony pod większym kątem, z przedziału od 1° do 45°, względem osi częstotliwości pomiaru charakteryzuje punkt pomiarowy (I lub II) z większą zawartością stalowych włókien w objętości fibrobetonu pomiędzy elektrodą pomocniczą (2) i elektrodą pracującą (5).

Zgłaszający/Uprawniony: Politechnika Śląska, Gliwice