CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

09 września 2015

Numer patentu: Pat.236339 (2020 r.)

Numer zgłoszenia patentowego: P.413881

Sposób ograniczenia i identyfikacji powierzchni polaryzacji pręta zbrojeniowego w pomiarach polaryzacyjnych szybkości korozji zbrojenia zwłaszcza w konstrukcjach żelbetowych

Mariusz Jaśniok, Tomasz Jaśniok

Sposób polega na tym, że dokonuje się nacięcia (2) betonu otuliny zbrojenia i wypełnia się szczelinę izolatorem elektrycznym, oraz co kształtuje się powierzchnię ograniczającą prądy polaryzacji wychodzące z przeciwelektrody (3) umieszczonej na powierzchni betonu w kierunku prętów zbrojeniowych (1) osłoniętych otuliną i na tej podstawie określa się powierzchnię polaryzacji zbrojenia niezbędną do wyznaczenia szybkości korozji zbrojenia w betonie elektrochemicznymi metodami polaryzacyjnymi, korzystnie EIS, LPR lub GP.

Zgłaszający/Uprawniony: Politechnika Śląska, Gliwice