CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

19 stycznia 2022

Numer zgłoszenia patentowego: P.440184

Sposób pomiaru szybkości korozji stalowego zbrojenia, zwłaszcza w betonowych konstrukcjach budowlanych

Tomasz Jaśniok

Sposób pomiaru szybkości korozji stalowego zbrojenia, zwłaszcza w betonowych konstrukcjach budowlanych polega na tym, że w obudowie z tworzywa sztucznego umieszcza się bezpośrednio pod elementem pomiarowym w postaci badanej elektrody (5) odsłoniętym na korozyjne działanie betonu, identyczny element (6) odizolowany elektrycznie od tego elementu i od betonu, oba ich końce podłącza się do korozymetru (7), wykonuje pomiar oporu elektrycznego elementu (5) i kompensuje wpływ temperatury przy pomiarze oporu elementu (6), następnie równolegle do elementu pomiarowego (5) nie dalej niż 10 mm umieszcza się przeciwelektrodę (8) oraz stałą elektrodę odniesienia (9) o stałym potencjale podczas polaryzacji prądem zewnętrznym, przy czym elementy (8) i (9) izoluje się elektrycznie i łączy z elektrodą badaną (5) do potencjostatu (10), po czym wykonuje pomiar polaryzacyjną metodą elektrochemiczną.

Zgłaszający/Uprawniony: Politechnika Śląska, Gliwice