CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

06 czerwca 2016

Numer patentu: Pat.235314 (2020)

Numer zgłoszenia patentowego: P.417442

Sposób wytwarzania czujnika do monitorowania szybkości korozji zbrojenia zwłaszcza w istniejących konstrukcjach żelbetowych

Mariusz Jaśniok, Tomasz Jaśniok

Sposób wytwarzania czujnika do monitorowania szybkości korozji zbrojenia, zwłaszcza w istniejących konstrukcjach żelbetowych, polega na tym, że z istniejącej konstrukcji żelbetowej wycina się walcowy rdzeń betonowy (3), zawierający fragment przeciętego pręta zbrojeniowego pracujący jako elektroda badana (4), następnie rdzeń betonowy (3) przycina się do walcowej próbki, na której mocuje się elektrodę pomocniczą (5) oraz elektrodę odniesienia (6), po czym całość zabezpieczoną powierzchniowo elektrycznym izolatorem wkleja się do konstrukcji w miejsce wyciętego rdzenia betonowego (3) i wykonuje się pomiary szybkości korozji zbrojenia w betonie metodami polaryzacyjnymi w odstępach czasu, korzystnie co 8, 16 lub 24 godziny.

Zgłaszający/Uprawniony: Politechnika Śląska, Gliwice