CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

12 maja 2021

Numer patentu: Pat.243520 (2023)

Numer zgłoszenia patentowego: P.437855

Sposób wytwarzania i aplikacji przewodzącej powłoki w badaniach polaryzacyjnych szybkości korozji stalowego zbrojenia, zwłaszcza w betonowych rdzeniach wyciętych z konstrukcji żelbetowej

Mariusz Jaśniok, Tomasz Jaśniok

Sposób wytwarzania i aplikacji powłoki przewodzącej w badaniach polaryzacyjnych szybkości korozji stalowego zbrojenia zwłaszcza w betonowych rdzeniach wyciętych z konstrukcji charakteryzuje się tym, że jedną część wagową rozdrobnionego granulatu polistyrenu o wymiarze cząstek do 10 mm, korzystnie do 1 mm, rozpuszcza się w dwóch częściach wagowych toluenu i dodaje do czterech części wagowych proszku srebra o wymiarze cząstek do 500 µm, korzystnie co najwyżej do 60 µm, następnie tak uzyskaną mieszaninę nanosi się na pobocznicę walcowego rdzenia betonowego (1) z prętem (2) średnicy φ, na pasie (3) szerokości p > 3φ, korzystnie p = 4φ, z pominięciem kołowych obszarów (4) średnicy < 3φ wokół obu powierzchni czołowych prętów i w czasie do 24 godzin w temperaturze powietrza 5° ÷ 40° i wilgotności 30% ÷ 90%, korzystnie w temperaturze 20° i wilgotności 50%, powłoka utwardza się przez odparowanie toluenu.

Zgłaszający/Uprawniony: Politechnika Śląska, Gliwice