CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

16 marca 2022

Numer zgłoszenia patentowego: P.440644

Sposób wytwarzania i aplikacji w betonie stałych czujników elektrochemicznych zwłaszcza w istniejących konstrukcjach żelbetowych

Tomasz Jaśniok

Sposób wytwarzania i aplikacji w betonie stałych czujników elektrochemicznych zwłaszcza w istniejących konstrukcjach żelbetowych polega na tym, że wykonuje się matrycę (3) w kształcie łuku o promieniu r z gniazdami (4) ułożonymi mijankowo w kilku warstwach oraz jednym podłużnym gniazdem (5), przy czym w gnieździe (5) umieszcza się pastę grafitową (9), a w gnieździe (4) umieszcza się pastę chlorku srebra (7) lub tlenku manganu (8), tak aby w gniazdach tworzyły menisk wypukły, dociska się mechanicznie matrycę z wypełnionymi gniazdami do ściany otworu (2) o promieniu r w betonie elementu żelbetowego (1) do utwardzenia, po czym otwór (2) zalewa się żywicą (9), łączy przewody z płytkami przyłączeniowymi (6) do woltomierza (10) i mierzy się różnicę potencjału pomiędzy gniazdami do wartości stężenia chlorków lub pH.

Zgłaszający/Uprawniony: Politechnika Śląska, Gliwice