CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

otwórz artykuł w formie PDF-a

01 sierpnia 2019

Wpływ usytuowania elektrod w układzie trójelektrodowym na wyniki badań polaryzacyjnych stali zbrojeniowej w wyciętych z konstrukcji rdzeniach betonowych 

Tomasz Jaśniok, Mariusz Jaśniok

W pracy przedstawiono wyniki polaryzacyjnych badań stałoprądowych wykonywanych na fragmentach prętów zbrojeniowych znajdujących się w wyciętych z konstrukcji żelbetowych rdzeniach. W pierwszym etapie badań zastosowano tradycyjny układ trzech elektrod, w którym elektrodą badaną był pręt zbrojeniowy w walcowym rdzeniu, elektrodą pomocniczą krążek blachy ze stali trudnordzewiejącej, a elektrodą odniesienia klasyczna Ag, AgCl | Clˉ w korpusie szklanym.  Elektrody pomocnicza i odniesienia były przykładane do płaskiej powierzchni próbki przez wilgotną podkładkę filcową lub żel przewodzący. W drugim etapie badań zastosowano alternatywny układ elektrod, w którym elektrodą pomocniczą była powłoka lakieru z dodatkiem proszku srebra naniesiona na pobocznicę próbki, a pręt grafitowy osadzony w próbce wykorzystywano jako elektrodę odniesienia. Wyniki badań w warunkach powietrzno-suchych wykazały, że tradycyjne elektrody przykładane do powierzchni betonu powodują duże zaburzenia wyników uniemożliwiające ich analizę, natomiast elektrody na stałe osadzone w betonie w tych samych warunkach wilgotnościowych pozwalają uzyskać zadawalające rezultaty.

 

Ochrona przed Korozją, vol. 62, nr 8, 2019, s. 252-258

 

 

otwórz artykuł  w formie PDF-a