CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

04 kwietnia 2022

Ekspertyzy zrealizowane przez spółkę CorrTEST

Ekspertyza stanu stalowego dachu szedowego hali przemysłowej na podstawie analizy obliczeniowej oraz badań impedancyjnych powłok malarskich

Przedmiotem ekspertyzy była hala przemysłowa wybudowana w Polsce przed 1945 r. Obiekt miał rzut o wymiarach 216 x 96 m i maksymalną wysokość 17 m. Wzdłuż ścian podłużnych hali znajdowały się dobudówki o zróżnicowanej kubaturze, ale nieprzekraczające wysokości okapów dachu szedowego. Halę podzielono na sześć jednakowych naw o szerokości 16 i długości 216 m. W kierunku podłużnych osi naw, co 8 m rozmieszczono masywne słupy żelbetowe o wymiarach 110 x 90 cm i 110 x 70 cm. Na słupach oparto stalowe ramy szedowe złożone z ukośnego rygla ażurowego otrzymanego z profilu dwuteowego I475 oraz ukośnego słupka o zmiennym przekroju dwuteowym wykonanym z profilu I340 . Szerokość ramy w osiach podpór wynosiła 16 m, natomiast jej wysokość ok. 4,8 m. Na ramach szedowych oparto dwuteowe płatwie I180 w rozstawie co ok. 1,85 m. Na płatwiach ułożono żużlobetonowe płyty grubości 10 cm, pokryte ośmioma warstwami papy asfaltowej na lepiku.

 

Zarządca obiektu zaplanował remont dachu szedowego hali ponieważ jego stan techniczny budził coraz większe obawy związane z bezpieczeństwem użytkowania. W archiwalnej dokumentacji obiektu widniał niepokojący zapis, że nośność płatwi dachowych podpierających żużlobetonowe płyty jest poważnie przekroczona. Specjaliści spółki CorrTEST podejmując się oceny stanu technicznego dachu przeprowadzili szczegółowe oględziny konstrukcji z poziomu zwyżek oraz od górnej  powierzchni przekrycia dachowego. Na podstawie własnego rozwiązania patentowego dokonali wdrożenia autorskiej metodyki badań powłok malarskich zabezpieczających ażurowe dźwigary szedowe z wykorzystaniem metody elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS). Zastosowanie pomiarów EIS do oceny właściwości barierowych (antykorozyjnych) powłok wraz z analizą obliczeniową statyczno-wytrzymałościową przestrzennego modelu konstrukcji hali umożliwiło opracowanie optymalnej technologii naprawy. W zaleceniach remontowych wskazano na konieczność bezzwłocznego demontażu całego przekrycia dachowego, czyli płatwi wraz betonowymi płytami, a po konserwacji powłok malarskich na dźwigarach szedowych zalecono wykonanie lekkiego przekrycia dachowego, a także całkowitą wymianę uszkodzonych przeszkleń szedowych oraz systemu odwodnienia dachu.

Zleceniodawca: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

opracował: Mariusz Jaśniok